Pradžia
 
   2021 m. kovo 1 d.
Vartotojo vardas:

Slaptažodis:
Priminti slaptažodį
Registruotis
Kiekviena įmonė ar įstaiga, esanti šiame kataloge, gali pati tvarkyti čia esančią informaciją

www.verslas-info.lt
NAUDOJIMOSI SĄLYGOS

 1. Paslaugos
      Šiomis naudojimosi sąlygomis apibrėžiamas naudojimasis paslaugomis, kurios teikiamos per internetinį portalą www.verslas-info.lt , toliau tiesiog verslas-info.lt, išskyrus paslaugas, kurių teikimui sudaromos atskiros sutartys. Šiomis sąlygomis reglamentuojamas naudojimasis tiek nemokamomis, tiek ir mokamomis paslaugomis.  
 2. Paslaugos teikėjas. 
      verslas-info.lt valdymo teisė priklauso UAB "Infotakas" (įm.kodas 124854227,  el.pašto adresas infotakas@infotakas.lt ). Tuo pačiu UAB "Infotakas" yra ir paslaugos teikėjas.
 3. Paslaugos gavėjas
      Paslaugos gavėju yra kiekviena įmonė, organizacija ar fizinis asmuo, kuriems yra suteikta teisė, naudojantis vartotojo vardu ir slaptažodžiu, prisijungti prie verslas-info.lt duomenų bazės ir talpinti, koreguoti, trinti informaciją, susijusią su vartotojo verslu.
 4. Paslaugų teikėjas:
  1. Gali be atskiro perspėjimo savo nuožiūra keisti verslas-info.lt struktūrą, dizainą, keisti esamas ar įdiegti naujas paslaugas.
  2. Neskelbia konfidencialios Kliento pateiktos informacijos ir duomenų, išskyrus tuos, kurių publikacija buvo pasirinkta paties paslaugų gavėjo.
  3. Neatsako už galimus verslas-info.lt darbo sutrikimus, galimą informacijos praradimą, trečiųjų šalių galimus veiksmus, susijusius su verslas-info.lt.  
  4. Esant verslas-info.lt darbo sutrikimams, stengtis kuo greičiau juos pašalinti ir atstatyti normalų darbą.
  5. Vienašališkai nutraukti sutartį, ir/arba uždrausti Klientui naudotis slaptažodžiais apsaugotomis verslas-info.lt paslaugomis, kai Klientus nevykdo savo įsipareigojimų, numatytų šioje Sutartyje.
  6. Turi teisę pašalinti visą kliento informaciją, jeigu joje nėra visų būtinų duomenų arba ji prieštarauja įstatymams, gali pakenkti teisėtiems verslas-info.lt ar trečiųjų šalių interesams. Jei toks informacijos talpinimas sistemingas, klientui informacijos talpinimas gali būti visiškai ar dalinai apribotas.
 5. Kliento teisės ir įsipareigojimai:
  1. Sutinka naudotis verslas-info.lt tokiu, koks yra, sutinka, kad šis internetinis portalas gali būti keičiamas ir tobulinamas. Jei kokios nors sąlygos ar pateikimo forma netenkina, jis privalo atsisakyti talpinti bet kokią informaciją šiame kataloge, pranešdamas apie tai paslaugų teikėjui. 
  2. Žino, kad, esant techninėms, programinėms bei kitoms problemoms, verslas-info.lt paslaugos gali būti laikinai neteikiamos.  
  3. Pasirinkus ir apmokėjus mokamas paslaugas, sutinka, kad sąskaitos faktūros būtų pateikiamos elektronine forma per verslas-info.lt sistemą.
  4. Įsipareigoja talpinti tik teisingą informaciją apie įmonę, verslą ir atstovaujančius asmenis, netalpinti klaidinančios ar melagingos informacijos, netalpinti informacijos, kuri gali pakenkti teisėtiems verslas-info.lt ar trečiųjų šalių interesams.
  5. Netalpinti pasikartojančios informacijos.
  6. Įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo teisių ir įsipareigojimų bei verslas-info.lt sistemos slaptažodžių
  7. Įsipareigoja specialiai neatlikinėti veiksmų, kurie gali pakenkti verslas-info.lt sistemos veikimui.
 6. Atsiskaitymai už mokamas paslaugas.
      Už pirmumo taškus atsiskaitoma savanorišku avansiniu pavedimu, mokėjimo paskirtyje būtinai nurodant vartotojo ID.
      Visi mokėjimai ir sąskaitos vartotojui pateikiamos per verslas-info.lt sistemą (matomos prisijungus).
 7. Ginčai ir jų sprendimo tvarka.
      Iškilus nesutarimams, šalys ginčus sprendžia derybomis, o nepavykus – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. Teisminė ginčų sprendimo vieta - Vilnius.

LB valiutų kursai
Eilės pasienyje
Įstatymai, nutarimai
Spauda internete:
technologijos.lt
Respublika
Delfi žinios
15min.lt
alfa.lt
Lietuvos rytas
Lietuvos žinios
Valstiečių laikraštis
Žaliasis pasaulis
Kauno diena
Šiaulių kraštas
Vakarų ekspresas
Verslo žinios
balsas.lt
  Informacijos apie jus pateikimo galimybės!